Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Geheime technologieën uitlezen mensen
150 150

Geheime technologieën ten behoeve van het uitlezen van mensen worden gebruikt door geheime afdelingen binnen IT-bedrijven. Deze technologieën zijn buitenaards van herkomst en worden gebruikt bij verdenking van terrorisme. De uitgelezen informatie wordt geleverd aan hun opdrachtgevers, veelal de landelijke overheid.

Diensten t.b.v. geheime overheden
150 150

Er zijn diensten georganiseerd om gegevens te leveren aan de landelijke overheid aangaande mensen die een bedreiging vormen voor de status quo. Het betreffen hier vooral zogenaamde terroristen. Terroristen zijn veelal georganiseerd door geheime overheden die middels hun controlelagen met elkaar strijden. Terroristen worden ingehuurd om invulling te geven aan die strijd. De diensten zijn…

Bestanden ZBO’s gekoppeld
150 150

De bestanden van de meeste ZBO’s zijn in het geheim aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat er een overall beeld van bedrijven en personen. Verantwoordelijk hiervoor is een geheime afdeling binnen het ministerie van Justitie.

MijnOverheid
150 150

De website mijn.overheid.nl is een moloch en nauwelijks gebruikt door de burger. DigiD is hierin geïntegreerd.

Email verkeer
150 150

Email verkeer is bij wet beschermd. Toch maken alle inlichtingendiensten gebruik van dit verkeer om mensen te screenen.

Economisch stelsel
150 150

Het doel van controlelagen, vooral in het politieke domein, met verhaallijnen is het mensen laten creëren zoals zij dat willen. Zo is een economisch stelsel ingericht dat de graaizucht van de overheid moet verhullen en waarin de gehele wereldbevolking een rol vervult. Het economische stelsel dient de mensheid niet. Het heeft als doel onderdrukkend te…

Geheime agenda’s DigiD
150 150

DigiD kent verschillende geheime agenda’s. Een ervan is het verzamelen van informatie van burgers die op lijsten staan met mensen die een bedreiging vormen voor de overheid. Er is in DigiD geheime software geïntegreerd waardoor het mogelijk wordt deze mensen te misleiden. Het betreft officieel mail verkeer met een verzoek om credential checks, wat wil…

Meekijken met burgers
150 150

Berichtgeving aangaande het meekijken door gemeenten met burgers op social media is voor een deel juist. Al dan niet geheime inlichtingendiensten hebben technologieën tot hun beschikking waardoor het digitale verkeer kan worden bekeken. Gemeenten maken hier gebruik van.

CBS en Corona cijfers
150 150

Berichtgeving vanuit het CBS aangaande de economische situatie is nagenoeg altijd vertekend. Aangaande de Corona crisis zijn de cijfers te positief. Meer dan de helft van de ondernemingen verkeren in een financiële crisis. De compensatie vanuit de overheid is beperkt.