Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Oorspronkelijk bewustzijn niet stromend
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn is van oudsher stromend. In bijna alle matrixlagen is stroming niet meer mogelijk.

Oorspronkelijk bewustzijn van levensbelang
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is van levensbelang voor het in stand houden van matrixlagen.

Oorspronkelijk bewustzijn
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn is nagenoeg afwezig op aarde.

De Corona crisis als tegenwerking
150 150

De Corona crisis is gecreëerd als nieuwe tegenwerking tegen de mens met een oorspronkelijk bewustzijn. Deze tegenwerking laat diepgaande sporen na in de maatschappij.

Stromend oorspronkelijk bewustzijn
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn is van oudsher stromend. Dit houdt in dat er sprake is van beweging in bewustzijnsvelden.

Geen draconische overheersing
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn is vrij in 1 matrixlaag. Deze laag is vrij van draconische overheersing.

Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn kan op dit moment niet worden bevrijd in veel matrixlagen. De kracht van oorspronkelijk bewustzijn op aarde is bij lange na niet toereikend om tegenwicht te bieden aan de heersende krachten.

Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen
150 150

Er is oorspronkelijk bewustzijn dat zich vrijelijk kan bewegen in een matrixlaag. In deze laag is geen sprake meer van draconische overheersing. Het is mogelijk dat er meer matrixlagen vrij komen van draconische bezetting. Dit hangt af van de kracht van het oorspronkelijk bewustzijn op aarde.

Oorspronkelijk bewustzijn niet vrij in matrixlagen
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is in verreweg de meeste matrixlagen niet vrij. Het gaat om draconische overheersing die ervoor zorgt dat het bewustzijn onder zware controle staat. Draconiërs willen het bewustzijn in bezit hebben.