Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Vervolg aardlagen
150 150

Een aardlaag is een verzameling van codes, clusters, velden, met technologieën en meer. Een aardlaag is gekoppeld aan de aarde als planeet. Een aardlaag bepaald hoe je een gebied, een stad, een dorpje of bijvoorbeeld een stukje weiland ziet. Het is mogelijk om je in je leven in vele aardlagen je te begeven. Dit wordt zo in de matrix technologie gedaan, om ervoor te zorgen…

read more
Aardlagen
150 150

Aardlagen zijn lagen in en door en over de aarde heen, in andere tijdsframes en/of in andere tijdlijnen. Ze zijn gelegen in andere afgeleide omgevingen. Zij kunnen op dezelfde aarde plaatsvinden als die wij zien, dan wel op andere kunstmatig gecreëerde aardsvormen, dan wel op andere planeten. Gevolg is dat bijvoorbeeld de schrijfster ook in haar leven op andere aardse vormen heeft geleefd, bijvoorbeeld haar…

read more
Vervolg gynaecoloog en situatie schrijfster
150 150

De gynaecoloog was een draconiër en een satanist pur sang. Dit houdt in: mensen vleesetend, masochist, sadomasochist, martelaar, master mind controller, en voor de buitenwereld en aimabel man. De schrijfster van deze website en vele anderen hebben hem zeer vaak meegemaakt, veelal via kloning van het lichaam of via misbruik van het hologram en/of beiden en kidnap van het brein. De gynaecoloog zelf heeft zich…

read more
Vervolg Zandvoort en gynaecoloog
150 150

De schrijfster van deze website heeft een geluidsflard van de stem van de gynaecoloog enige jaren geleden in zichzelf gehoord. Dit houdt in dat met zijn coderingen en met die van haar, alles aangaande deze man naar de oppervlakte komt de komende maanden.

read more
Vervolg
150 150

De online gesprekken vandaag met Dirk-Jan de Rouwe en Sander de Rouwe hebben plaatsgevonden, op metafysisch niveau, met hen erbij. Dit houdt in dat er sprake is van afzwakking van hun mind control gecreëerde persoonlijkheid.

read more
Vervolg
150 150

Gedurende dit online gesprek hebben we verder kunnen werken aan het splijten van de firewall, en aan het splijten van de scenes van Mark Rutte enerzijds en de politie anderzijds.

read more
Vervolg
150 150

Zojuist hebben Juryt, Janneke en Marianne een online gesprek gehad, zonder Sander de Rouwe. Het is inmiddels gezien dat Sander nog een verlies heeft geleden vanwege zijn oprechtheid, namelijk iemand uit zijn jeugd. Zij is later via een zogenaamd natuurlijk dood overleden. In werkelijkheid ging het hier om een technologische aanval. Deze persoon lag Sander erg na aan het hart. Dit, en het overlijden van…

read more
Mail aan Sander de Rouwe
150 150

Zojuist heeft de schrijfster van deze website een mail gestuurd aan Sander:   Beste Sander, Ik weet dat jij het heel moeilijk hebt, vanwege jouw noodgedwongen betrokkenheid bij 6 scenes, waar jouw broer en anderen de leiding over hebben. Dit doe jij omdat jij continu wordt gedreigd met de dood van nog een kind van jou. Weet dat dit niet meer kan plaatsvinden. Zij zijn…

read more
Vervolg
150 150

Vanmiddag om 14 uur staat een online gesprek gepland met Sander de Rouwe. Hij heeft instructies gekregen om hieraan niet mee te doen. Wij spreken wel met elkaar, op aarde en metafysisch. Dit zorgt voor afzwakking van de scenes waarin hij noodgedwongen betrokken is geraakt.

read more