Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Satanisme en de rol van Nederland
150 150

Het satanisme is in Nederland het meest gesettled. Dit heeft te maken met de machtsstructuren waarin Nederland de meest belangrijke positie inneemt. Mark Rutte is de machtigste binnen de machtsstructuren en daarmee de belangrijkste leider van organisaties die te maken hebben met satanische rituelen. Nederland is hiermee leider van het organiseren van satanische rituelen wereldwijd.…

Artikel op Ellaster.nl
150 150

De controle van regeringsleiders en val van het kabinet – Ellaster

Britse Corona variant
150 150

Verschillende mind control groepen houden zich bezig met het voeden van de berichtgeving omtrent de Britse Corona variant in Nederland, die niet bestaat, ook niet als een ander griepvirus.

Mark Rutte en het verduisteren van geld
150 150

Mark Rutte heeft via zijn connecties vanwege satanisme heel veel geld verduisterd. Het betreft hier geld uit geheime fondsen vanuit diverse landen. Hij gebruikt dit voor eigen doeleinden. Hiervan zijn de deelnemers aan satanische rituelen niet op de hoogte.

Mark Rutte en zijn satanisch rituele handelingen
150 150

Mark Rutte heeft veel inzichten aangaande satanisch rituele handelingen. Hij weet wat de impact hiervan is op zijn slachtoffers. Hij heeft inzichten in hoe bepaalde hulpmiddelen hierbij te gebruiken en hoe de handelingen hiermee te versterken. Hij doet dit met behulp van woorden en, vaak draaiende, bewegingen van de hulpmiddelen. Mark Rutte heeft diverse leermeesters…

Kabinet demissionair
150 150

Het demissionair zijn van het kabinet houdt veel procedurele zaken in aangaande interne processen. Er komt minder macht te liggen bij, namens de overheid, uitvoerende organen. Dit heeft geen impact op de machtsstructuren.

Programma’s aangaande scholing
150 150

Het ontwikkelen van programma’s aangaande scholing vindt plaats binnen de machtsstructuren. Uitvoering van de programma’s wordt gecontroleerd door speciaal daarvoor aangewezen instituten.

Stalking door mind controllers
150 150

Mind controllers hebben, naast het programmeren van mensen, nog een aandachtsgebied, namelijk het stalken van mensen. Dit stalken houdt in het hen hinderlijk benaderen, bijvoorbeeld hen volgen met ambulances, het ongemerkt binnendringen van huizen en het aanrichten van kleine vernielingen. Doel is om hun leven te ontwrichten.

Gevolg kortstondige val kabinet
150 150

Vanwege de kortstondige val van het kabinet is er een regeringsleider in een andere matrixlaag gevallen.