Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

De Nederlanden een blok
150 150

De samengevoegde Nederlanden voerden als een blok strijd tegen de omringende landen. Dit hield in veel onderlinge strijd in de Nederlanden en bijbehorende koloniën.

De Nederlanden
150 150

Het huidige Nederland en België zijn sinds het ontstaan van het Europese blok nagenoeg altijd de machtigste en krachtigste geweest. De samengevoegde Nederlanden waren de meeste machtige en krachtige wereldwijd.

Europa een blok
150 150

Europa is sinds de Middeleeuwen een blok ten aanzien van de huidige VS en Rusland. Dit blok is de machtigste en krachtigste. Dit houdt in dat er felle onderlinge strijd is, met Europese landen steeds als winnaar.

Europa een blok
150 150

Europa is sinds de Middeleeuwen een samenhang middels de matrix technologie. Het betreft alle landen op het vaste land, behalve Rusland.

Europa een blok
150 150

Er is sprake van een samenhang tussen Europese landen als het gaat om machtsstructuren en bijbehorende eenheden. Deze samenhang komt via de matrix technologie tot stand, zodanig dat Europa een blok vormt ten aanzien van overige werelddelen.

Hoeveel
150 150

Op aarde is 1 miljoen mensen op de hoogte van matrix IVF technologie en een half miljoen van embryo replacement technologie. 20 buitenaardse beschavingen werken mee aan beide technologieën.

Matrix IVF technologie
150 150

Nieuwe prominente leden van de machtsstructuren worden op de hoogte gesteld, door hun controlelagen, van de matrix IVF technologie. Zij krijgen de keuzen om hun zaad in te zetten. Alle vrouwen walgen hiervan.

Embryo replacement technologie zichtbaar
150 150

Embryo replacement technologie is zichtbaar wanneer iemand, op de eerste dag van het bestaan van een embryo, meerdere keren op een dag een echo laat maken. Meestal zitten er enkele uren tussen.

Mark Rutte
150 150

Alle huidige prominente leden uit de machtsstructuren zijn op de hoogte van matrix IVF technologie en embryo replacement technologie. Velen hiervan zijn zaadleveranciers, waaronder Mark Rutte.