Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Vermogens van 60% van de mensen
150 150

De matrix wordt gevoed door technologieën van oorspronkelijke beschavingen voor 60%. Dit houdt onder andere in dat 60% van de mensen vermogens hebben die dienstbaar zijn aan de mensheid ter ondersteuning van het leven op aarde op allerlei manieren. Ongeveer 30% van deze vermogen worden niet of niet volledig gebruikt vanwege de onderdrukking van de…

Klaus Schwab en Mark Rutte
150 150

Klaus Schwab is als voorzitter van het World Economic Forum in het geheim gelieerd aan diverse mind control groepen. Hij geeft hen opdrachten om technologieën te ontwikkelen om het denken van mensen over bepaalde thema’s te manipuleren, zodat zij gaan denken zoals hij wil. Het gaat hier bijvoorbeeld over klimaatvraagstukken. Schwab is op de hoogte…

Beweging direct voor verkiezingen
150 150

Het in beweging brengen van het politieke domein in Nederland in de dagen direct voor de landelijke verkiezingen is van essentieel belang voor het in beweging brengen van politieke onderwerpen in matrixlagen. Op dat moment zijn deze onderwerpen op hun zwakst. Het betreffen hier politieke onderwerpen die van het grootste belang zijn voor het in…

Beweging direct voor de verkiezingen
150 150

De dagen direct voor de verkiezingen zijn van essentieel belang voor het brengen van beweging in andere matrixlagen. Deze beweging is daar nodig voor het voeren van strijd, zoals tussen draconische groepen en cyborg beschavingen. Dit houdt in dat er dan veel beweging wordt gecreëerd in het politieke domein in Nederland.

Dagelijks leven mind controllers
150 150

Alle mind controllers spelen in het dagelijks leven een rol. Dit houdt in dat zij hun agenda leven.

Mind controllers en hybride bewustzijn
150 150

Mind controllers zijn in aanleg mensen zonder gevoel. Hierdoor zijn ze in staat hun werkzaamheden te doen die voor de mens tegenwerkend zijn. Er zijn mind controllers met een hybride bewustzijn, wat wil zeggen dat zij voor een deel gevoelsbewustzijn hebben. Dit zetten zij nauwelijks of niet in. Zij hebben dit gevoelsbewustzijn vanwege de technologieën…

Opleiding mind controllers
150 150

Mind controllers zijn technologisch zeer geavanceerd. Ze krijgen hun opleidingen op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld door downloads van informatie, het gekoppeld worden aan geavanceerde technieken waardoor zij in korte tijd veel inzichten krijgen en het bijeenkomen om geïnstrueerd te worden op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Geen beweging nodig
150 150

In politiek Nederland zijn er op dit moment geen ontwikkelingen op het gebied van grote onderwerpen. Dit heeft te maken met dat er in andere matrixlagen geen beweging nodig is.

Controle in medische wereld
150 150

In de medische wereld zijn veel processen ontstaan om de zorg voor mensen te reguleren en onder controle te brengen. Een van de gevolgen hiervan is dat het lijden door mensen onnodig wordt gerekt. De mogelijkheden om het leven via euthanasie te beëindigen, zijn nagenoeg onmogelijk geworden. Het lijden van mensen heeft impact op het…