Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Matrix technologie
150 150

De matrix technologie is een zichzelf ontwikkelend systeem waarbij er sprake is van eindigheid. Hiermee wordt bedoeld dat het is uitontwikkeld, er wordt niets nieuws aan toegevoegd. Draconische krachten zijn de ontwikkelaars en zijn niet in staat iets nieuws te creëren. Alles is gebaseerd op iets wat al bestaat.

TV-persoonlijkheid Mark Rutte
150 150

De TV-persoonlijkheid van Mark Rutte wordt aangestuurd vanuit diverse matrixlagen, met als belangrijkste laag 1. De in die lagen belangrijkste draconische groepen en cyborg beschavingen volgen hem nauwgelet via hun technologie van aansturing en controle.

Versoepelingen Corona maatregelen
150 150

De versoepelingen aangaande de Corona maatregelen die vanavond worden aangekondigd, zijn ruimer dan eerder in de media gebracht. De versoepelingen zijn afkomstig van controlelagen van de VVD. Zij gaan hiermee de strijd aan met controlelagen van andere instituten, die behoudender zijn.

Invloed religieuze leiders
150 150

De invloed van religieuze leiders strekt uit tot in het heden. Zij zijn allesbepalend voor het denken van de mens op aarde. Dit wordt ondersteund door vele mind control technologieën.

Geschiedenis
150 150

Geschiedenis in de huidige tijd is een verzameling van aan elkaar gekoppelde hologrammen. Deze hologrammen laten ons denken dat bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het verleden. Deze gebeurtenissen laten ons denken dat er een groei zit in het civilisatieproces van de mens en laten ons denken dat leiders welwillend zijn geworden. Achter alle geschiedenisverhalen zit…

Verstoringen
150 150

Door het aanwezig zijn van verstoringen in het lichaam lijkt het alsof mensen ziek zijn. Verstoringen zorgen voor onbalans waardoor er verschijnselen ontstaan van verzwakkingen. Dit wordt ziek zijn genoemd. De kracht gekoppeld aan verzwakkingen wordt bepaald door machts- en krachtverhoudingen in matrixlagen. Door waarneming in jezelf zijn er mogelijkheden om verzwakkingen te neutraliseren. Dit…

Verstoringen
150 150

Al voor eeuwen doen er zich verstoringen voor in het lichaam van mensen. Deze verstoringen zijn divers van aard. In de meeste lichamen zijn continu verstoringen aanwezig. Zij doen zich voor vanwege machts- en krachtverhoudingen in matrixlagen. Door technologieën van de welwillende krachten wordt hier tegenwicht aangeboden.

Rekken vorming nieuw kabinet
150 150

De informatieronde aangaande het vormen van een nieuw kabinet wordt weer opgepakt met tweede gesprekken met alle fractievoorzitters. Dit is een manier van rekken. Dit heeft te maken met de naderende in hechtenis name van Mark Rutte.

Mogelijke versoepelingen Corona maatregelen
150 150

De mogelijke versoepelingen betreffende Corona maatregelen die zijn aangekondigd vanwege de persconferentie morgen, zijn afkomstig van controlelagen van de VVD.