Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Oorspronkelijk bewustzijn en agenda matrix houders
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn in alle matrixlagen is van groot belang voor de houders van de matrix om hun agenda in stand te houden. Deze agenda dient alleen de leiders van de matrixlagen.

Geheime activiteiten specifieke wetgeving
150 150

Politiek Den Haag wordt volledig in beslag genomen door de Corona crisis. Daarnaast vinden in het geheim activiteiten plaats om specifieke wetgeving door te voeren. Het betreft de volgende onderwerpen: het aantrekken van regels binnen het justitiële apparaat waardoor het minder onafhankelijk wordt het doorvoeren van veranderingen aangaande de vermogensbelasting waardoor bepaalde doelgroepen minder geld…

Gedragsveranderingen vanwege Corona crisis
150 150

De maatregelen naar aanleiding van de Corona crisis zorgen voor gedragsveranderingen. De agenda van de niet welwillende krachten is dat deze gedragsveranderingen beklijven bij de mensen op aarde. Het bewustzijn van de Nederlandse bevolking is dermate dat dit niet zal gebeuren.

Oorspronkelijk bewustzijn van buitengewoon grote waarde
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is van buitengewoon grote waarde voor de heersers van de matrix als het gaat om het in stand houden van de matrixlagen.

Mark Rutte
150 150

Mark Rutte is zich ervan bewust dat zijn invloed in het door hem opgebouwde imperium tanende is. Ook raakt hij meer en meer doordrongen van het feit dat zijn dagen in de politiek zijn geteld.

Wanneer van waarde
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is alleen van waarde als er sprake is van kracht.

Wanneer geen waarde
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn heeft geen waarde voor de niet welwillende krachten wanneer het levenloos is.

Oorspronkelijk bewustzijn en creatiekracht
150 150

Het oorspronkelijke bewustzijn is van oudsher zeer krachtig als het gaat om creatieve vermogens.

In stand houden matrixlagen
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is van uitzonderlijk belang voor het in stand houden van matrixlagen.