Uncategorized

Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen

150 150

Oorspronkelijk bewustzijn kan op dit moment niet worden bevrijd in veel matrixlagen. De kracht van oorspronkelijk bewustzijn op aarde is bij lange na niet toereikend om tegenwicht te bieden aan de heersende krachten.

Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen

150 150

Er is oorspronkelijk bewustzijn dat zich vrijelijk kan bewegen in een matrixlaag. In deze laag is geen sprake meer van draconische overheersing. Het is mogelijk dat er meer matrixlagen vrij komen van draconische bezetting. Dit hangt af van de kracht van het oorspronkelijk bewustzijn op aarde.

Oorspronkelijk bewustzijn niet vrij in matrixlagen

150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is in verreweg de meeste matrixlagen niet vrij. Het gaat om draconische overheersing die ervoor zorgt dat het bewustzijn onder zware controle staat. Draconiërs willen het bewustzijn in bezit hebben.

Oorspronkelijk bewustzijn niet vrij in matrixlagen

150 150

Oorspronkelijk bewustzijn wordt in bezetting gehouden door draconische groepen in de meeste lagen van de matrix. Dit houdt in dat er geen creatie mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk een tegenwicht te bieden aan de draconische overheersing. Tegenwicht is van groot belang als het gaat om het vrij maken van het oorspronkelijk bewustzijn.

Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen

150 150

Er zijn 188 matrixlagen waarin oorspronkelijk bewustzijn aanwezig kan zijn. In een aantal lagen is er sprake van grote verdichting waardoor het oorspronkelijk bewustzijn daar niet kan gedijen. Het oorspronkelijk bewustzijn wordt in matrixlagen gevangen gehouden door draconische bezetters. Deze bezetters doen er alles aan om het oorspronkelijk bewustzijn daar te houden.

Oorspronkelijk bewustzijn is essentieel voor de aarde

150 150

Oorspronkelijk bewustzijn is van groot belang voor de niet welwillende krachten. Het is namelijk hun voeding. Zonder oorspronkelijk bewustzijn is er geen leven mogelijk op aarde. Oorspronkelijk bewustzijn zorgt voor stroming en beweging. Zonder stroming en beweging is er geen creatiekracht mogelijk. Creatiekracht is een recht van de mens met oorspronkelijk bewustzijn op aarde.

Matrixlagen

150 150

Er woeden verschillende oorlogen in matrixlagen.

Matrixlagen

150 150

In diverse matrixlagen is het oorlog.

Geheim beleid

150 150

Deze organisatie voert geheim beleid op het gebied van handel.

Geheim beleid

150 150

Deze organisatie is gelinkt aan de Europese Unie.