Uncategorized

Vermogens van 60% van de mensen

150 150

De matrix wordt gevoed door technologieën van oorspronkelijke beschavingen voor 60%. Dit houdt onder andere in dat 60% van de mensen vermogens hebben die dienstbaar zijn aan de mensheid ter ondersteuning van het leven op aarde op allerlei manieren. Ongeveer 30% van deze vermogen worden niet of niet volledig gebruikt vanwege de onderdrukking van de niet welwillende krachten. De andere 30% is niet beschikbaar vanwege zware tegenwerking van de niet welwillende krachten. Dat het leven op aarde toch kan plaatsvinden is vanwege technologische ondersteuning van de oorspronkelijke beschavingen door het geven van tegenwicht aan de onderdrukking en tegenwerking. Hierdoor staan de vermogens iets meer aan.

Klaus Schwab en Mark Rutte

150 150

Klaus Schwab is als voorzitter van het World Economic Forum in het geheim gelieerd aan diverse mind control groepen. Hij geeft hen opdrachten om technologieën te ontwikkelen om het denken van mensen over bepaalde thema’s te manipuleren, zodat zij gaan denken zoals hij wil. Het gaat hier bijvoorbeeld over klimaatvraagstukken.

Schwab is op de hoogte van de werking van mind control technologieën. Hij zou zelf mind controller kunnen zijn. Hij is opgeleid onder andere door Henri Kissinger.

Mark Rutte vervult een zelfde rol als Schwab. Zijn opdrachten aan mind control groepen, in Nederland en daarbuiten, betreffen onderwerpen die de landelijke en wereldwijde politiek aangaan.

Mark Rutte en Klaus Schwab zijn van elkaars activiteiten op de hoogte.

Beweging direct voor verkiezingen

150 150

Het in beweging brengen van het politieke domein in Nederland in de dagen direct voor de landelijke verkiezingen is van essentieel belang voor het in beweging brengen van politieke onderwerpen in matrixlagen. Op dat moment zijn deze onderwerpen op hun zwakst. Het betreffen hier politieke onderwerpen die van het grootste belang zijn voor het in stand houden dan wel afzwakken van machtsstructuren, bijvoorbeeld het afzetten van regeringsleiders. Het afzetten van een Nederlandse regeringsleider heeft de allergrootste impact op 2 matrixlagen.

Beweging direct voor de verkiezingen

150 150

De dagen direct voor de verkiezingen zijn van essentieel belang voor het brengen van beweging in andere matrixlagen. Deze beweging is daar nodig voor het voeren van strijd, zoals tussen draconische groepen en cyborg beschavingen.

Dit houdt in dat er dan veel beweging wordt gecreëerd in het politieke domein in Nederland.

Dagelijks leven mind controllers

150 150

Alle mind controllers spelen in het dagelijks leven een rol. Dit houdt in dat zij hun agenda leven.

Mind controllers en hybride bewustzijn

150 150

Mind controllers zijn in aanleg mensen zonder gevoel. Hierdoor zijn ze in staat hun werkzaamheden te doen die voor de mens tegenwerkend zijn. Er zijn mind controllers met een hybride bewustzijn, wat wil zeggen dat zij voor een deel gevoelsbewustzijn hebben. Dit zetten zij nauwelijks of niet in. Zij hebben dit gevoelsbewustzijn vanwege de technologieën van de welwillende krachten.

Opleiding mind controllers

150 150

Mind controllers zijn technologisch zeer geavanceerd. Ze krijgen hun opleidingen op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld door downloads van informatie, het gekoppeld worden aan geavanceerde technieken waardoor zij in korte tijd veel inzichten krijgen en het bijeenkomen om geïnstrueerd te worden op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Geen beweging nodig

150 150

In politiek Nederland zijn er op dit moment geen ontwikkelingen op het gebied van grote onderwerpen. Dit heeft te maken met dat er in andere matrixlagen geen beweging nodig is.

Controle in medische wereld

150 150

In de medische wereld zijn veel processen ontstaan om de zorg voor mensen te reguleren en onder controle te brengen. Een van de gevolgen hiervan is dat het lijden door mensen onnodig wordt gerekt. De mogelijkheden om het leven via euthanasie te beëindigen, zijn nagenoeg onmogelijk geworden.

Het lijden van mensen heeft impact op het oorspronkelijk bewustzijn.

Brancheverenigingen winkeliers

150 150

Er zijn diverse brancheverenigingen voor winkeliers. Eén van hen stapt naar de rechter om openingsstelling voor hun winkels af te dwingen. Deze vereniging doet dit in opdracht van hun controlelagen.

Controlelagen van brancheverenigingen zijn tegenwerkend. De stap naar de rechter is vanwege strijd met controlelagen van andere eenheden.