Codes en kenmerken

  • May 3, 2021
150 150

In de matrix technologie is er sprake van velerlei codes die verschillende kenmerken hebben. Codes worden geclusterd. Tezamen vormen zij clustercoderingen die, in samenwerking met technologieën, ervoor zorgen dat het leven mogelijk is.

Codes bevatten kenmerken die ervoor zorgen dat elke clustercodering uniek is. Kenmerken van codes zijn gekoppeld aan kenmerken van hologrammen. Een hologram is een samenhang van vele clustercoderingen. De kenmerken van een hologram zorgen voor voeding van de kenmerken van clustercoderingen.

Deel dit artikel