Info

Wie is Marianne

Marianne heeft vele jaren ervaring als bewustzijnswerker en inzichten in hoe het leven op aarde werkt in verhouding tot het leven vanuit de persoonlijkheid en anderzijds het leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij weet hoe dit werkt. Verder heeft zij vermogens om op diepe lagen van de mens te kijken en in lagen van de matrix. Zij leest hierbij informatievelden.

Voor meer informatie over de matrixlagen zie ook www.matrixlagen.nl

U kunt met haar contact opnemen via onderstaand formulier: