De focus van de niet welwillende krachten op Nederland

De focus van de niet welwillende krachten ligt dus op Nederland. Dit houdt in aansturing op verschillende politieke niveaus, aansturing in het bedrijfsleven, aansturing wat betreft de scholingsprogramma’s.

Vanuit wereldwijd perspectief is deze aansturing in Nederland het meest compleet doorgevoerd. In alle sectoren zijn dus één of meerdere niet welwillende mensen aanwezig, afkomstig uit veel verschillende niet welwillende groepen. Deze groepen kunnen onderling met elkaar samenwerken en ook tegen elkaar strijden met als uiteindelijk doel het kapot maken van zo’n sector. Het hoeft dan niet per se zo te zijn dat iets te gronde wordt gericht, het kan ook zo zijn dat het lijkt dat het goed blijft gaan terwijl dit niet zo is.

In Nederland zijn qua inwoneraantal relatief gezien de meeste niet welwillende groepen aanwezig. Feitelijk is het zo dat 1 op de 3 inwoners een niet welwillend iemand is. Feitelijk is het ook zo dat het aantal duistere groepen qua inwoneraantal zo hoog is, dat iedereen met een oorspronkelijk bewustzijn wel één of meer van dergelijke niet welwillenden wel in zijn of haar buurt heeft. Feitelijk is het dus ook zo dat niemand met een oorspronkelijk bewustzijn hieraan ontkomt. Dit klinkt als heel erg ongeloofwaardig, en dat is precies wat zij ons willen laten denken.

Het valt namelijk niet op dat zij een duistere kant hebben. Het is voor ons een gemeengoed dat mensen heel verschillende karakters kunnen hebben. Deze karakters zijn zo divers, dat we niet doorhebben dat er duistere kanten in verscholen kunnen liggen. Dit kunnen zij heel goed voor ons verborgen houden. Je zou kunnen zeggen dat zij als het ware een dubbelrol spelen, waarvan één rol voor ons onzichtbaar is. De onzichtbare kant van de niet welwillende krachten is het wapen dat zij inzetten tegen het oorspronkelijk bewustzijn van de mens. Dit en niets anders zorgt voor alle pijn, verdriet, lijden en chaos in deze wereld.