De bevrijding van de mensheid

We leven in een hoofdtijdlijn waarin mind control technologieën in handen zijn van zeerwelwillende machten en krachten. Dit houdt in dat de bevrijding van het denken van de mens langzamerhand haar intrede doet. Gevolg is dat meer en meer mensen zelfdenkend worden.
Het bevrijden van het denken van de mens kent diverse stappen. Dit houdt in het in fasen ontmantelen van mind control technologieën. Er zijn drie hoofdfasen te onderscheiden:

    1. Ontmantelen van het vastzetten van het denken
    2. Ontmantelen van het creëren van incongruenties in het denken en in de daaraan gekoppelde scheppingskracht
    3. Ontmantelen van incongruenties tussen denken en scheppingskracht en daarmee het aanzetten van een congruente scheppingskracht door voelen, denken en handelen.

De bevrijding van het denken

Het denken van de mens is eonen lang gevangen geweest door draconische en cyborg technologieën. Dit heeft te maken met het feit dat de bewustzijnsval is uitgebreid in diverse en vele vallen van denken en schepping. Gevolg is dat 188 vallen zijn gemaakt. De mensheid leeft nu in val 187. In september zijn er 100 vallen ongedaan gemaakt. Dit houdt in dat 88 vallen congruent gemaakt moeten worden, totdat de definitieve ontsmetting kan plaatsvinden. Dit congruent maken houdt in: zelfonderzoek en zelfwaarneming.

Zelfonderzoek en zelfwaarneming houden in: luisteren, lezen en voelen in jezelf. Door waarneming van denken, overtuigingen, trauma’s, blokkades worden deze in beweging gezet en geharmoniseerd, waardoor er een krachtveld tevoorschijn komt. Dit krachtveld harmoniseert zich met andere codes en velden in jezelf.

De bevrijding van het voelen van de mens

Met het ontmantelen van mind control technologie en het activeren van het zelf denken van de mens, komt de weg vrij om te gaan voelen. Dit voelen gebeurt van binnen uit. Gevolg is dat vanuit het voelen een denken ontstaat, waaruit kan worden gehandeld. Het voelen is gebaseerd op een zuiver gevoelsbewustzijn. Een zuiver gevoelsbewustzijn wil zeggen: voelen op basis van een innerlijk gevoel, zonder beïnvloeding van mind control voelen. Mind control voelen is gebaseerd op angsten, trauma’s, liefde, met andere woorden: alles wat je afhankelijk maakt van anderen.

Mind control voelen is nep. Mind control voelen houdt de mens gevangen in het vaste denken. Vast denken houdt in: denken in patronen, herhaald denken, vertroebeld denken, denken zonder verbanden, denken zonder overview, plat denken. Vrij denken houdt in: beweeglijk denken, denken in het moment, denken zonder verwachting, denken zonder uitkomst. Om dit te bereiken denk je: buiten de bestaande paden, denken achter de firewalls, laagje voor laagje openend.

Mind control voelen is fake. Dit houdt in: het gevangen houden in langdurigere gevoelens van angst, liefde, weerstand, spiritualiteit, iets leuk vinden, veiligheid, lage eigenwaarde, gehoorzaamheid, etc. Dit mind control voelen houdt de mens afgeleid van zichzelf.

De bevrijding van de creatiekracht van de mens

De bevrijding van de creatiekracht van de mens komt tot stand door zelf denken en zelf voelen. Op deze manier bevrijdt de mens zichzelf van mind control denken en voelen. Gevolg is dat, vanuit creatiekracht, er dingen tot stand komen ten gunste van de aarde, natuur en de mens. Deze komen tot stand vanuit een eenheidsprincipe. Gevolg is dat machtsstructuren meer en meer worden afgezwakt.

De bevrijding van de creatiekracht van de mens houdt in: het creëren vanuit voelen en denken van binnenuit. Dit heeft grote omwentelingen, aards en niet aards, tot gevolg. Hiermee wordt bedoeld: omwentelingen in matrixlagen, in matrixlaagjes, in aardlagen, in aardlaagjes, in districten, in oer draconische gebieden, in slierten en kronkelingen, in oer technieken, in oer oer gebieden, in oer oer technieken, en verderop. Gevolg is dat alles verandert.

De bevrijding van de mensheid houdt alles in. Alles hangt af van de veranderingen op aarde. Alle omwentelingen in matrixlagen hangen af van de aarde. Levensvormen, codes, velden, districten, gebieden, rijken, beschavingen, worden bevrijd vanwege de bevrijding van de mens op aarde.