De niet welwillende krachten en hun controle over het denken van de mensheid

Het is er de andere krachten alles aan gelegen om het denken van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn te beheersen en te controleren. Zij willen namelijk deze mens uit hun scheppingskracht halen en houden. Dit doen zij op voor de mens onvoorstelbare manieren, onvoorstelbaar en dus onzichtbaar.

De mens met een oorspronkelijk bewustzijn heeft een onuitputtelijke scheppingskracht hier op aarde. Zo onuitputtelijk dat het niet meer te overzien is voor de niet welwillende krachten. De wereld wordt dan voor hen onbeheersbaar en oncontroleerbaar. Vanuit dit perspectief is een totaal omvattende controlestructuur op aarde ingericht. Onzichtbaar voor de oppervlakkig kijkende mens.

De controlestructuur omvat vele lagen van structuren. Elke structuur heeft weer zo zijn eigen kenmerken. Deze worden bepaald door de heersers van elke laag. Per definitie zijn al deze heersers gericht tegen het oorspronkelijk bewustzijn. Ze voeren elk hun eigen agenda. Deze agenda wordt continu aangevuld en bijgesteld, afhankelijk van de mate van kracht van het oorspronkelijk bewustzijn.

Het is er de heersende krachten alles aan gelegen om het oorspronkelijk bewustzijn continu te onderdrukken totdat de volledige bewustzijnsval een feit is. Er is dan sprake van een totale beheersing van dit bewustzijn, dat zij inzetten voor hun eigen doeleinden. Het gaat er hen dus om om het te bezitten, in eigendom te hebben. Beheersing van het oorspronkelijk bewustzijn wil zeggen totale macht hebben hierover, zonder tussenkomst van de oorspronkelijke eigenaren. Deze eigenaren worden dan volledig aangestuurd en hebben geen weet meer van hun bewustzijn.

Het oorspronkelijk bewustzijn bevat alle inzichten over het ontstaan van bronwerelden. Deze bronwerelden bestonden al voordat de matrixlagen werden ingericht. Informatie over bronwerelden vormt de basis voor de inrichting van alle matrixlagen. Dit is zo, omdat niet welwillenden niet vanuit zichzelf kunnen creëren, maar alleen nabootsen en dan hun eigen agenda eraan toevoegen. Veelal blijft het alleen ook maar bij nabootsen. Het gaat er dan om dat de mens met het oorspronkelijk bewustzijn denkt in de eigen wereld te leven, terwijl dit niet zo is. Dit maakt dat de mens niet ertoe geneigd is om onderzoek te gaan doen over de daadwerkelijke situatie in de matrix lagen. Het leidt er ook toe dat er geen bereidheid is om dit te doen. Zo is het voor de niet welwillenden mogelijk hun agenda verder en verder door te voeren, met als uiteindelijk doel de totale beheersing van het oorspronkelijk bewustzijn.

Zonder aanwezigheid van oorspronkelijk bewustzijn op aarde is er alleen nog een volledig aangestuurde realiteit mogelijk. Je zou dus kunnen zeggen dat het een volledige cyborg realiteit is geworden. Cyborg wil zeggen: volledig artificieel, kunstmatig, volledig beheerst door niet welwillende krachten. Anders gezegd een wereld zonder bronbewustzijn, een wereld zonder oorspronkelijke kracht, zonder eigen scheppingskracht. Het is dan op geen enkele manier meer mogelijk om zelf iets te creëren op basis van een innerlijke kracht en innerlijk weten. Volledige aansturing wil ook zeggen volledige beheersbaarheid door de niet welwillenden, volledige voorspelbaarheid en volledige controle over de uitkomsten.

Volledige aansturing van de mensen wil ook zeggen volledige controle hebben over de uitkomsten van hun handelen. En daarmee volledige voorspelbaarheid van de resultaten van hun handelen. Daarmee kan de maatschappij volledig worden aangestuurd zonder verstorende onvoorspelbare creaties door mensen met een oorspronkelijk bewustzijn. Het is de niet welwillenden er daarom alles aan gelegen om mensen met een bronbewustzijn uit deze realiteit te weren. Zij doen er alles aan om hen buiten spel te zetten. Een van de maatregelen die ze nemen is het creëren van persoonlijkheden en rollen voor deze mens. Dit doen zij door middel van zogenoemde mind control ontvoeringen.