Herverdeling van het oorspronkelijk bewustzijn

Er vindt herverdeling van het oorspronkelijk bewustzijn plaats over verschillende matrix lagen. Dit heeft er mee te maken dat een bepaalde matrix laag meer bevrijd kan zijn van controle lagen dan andere matrix lagen. Het bewustzijn wordt dan meer en meer bevrijd van zware druk door die controlelagen. We hebben het hier over in bewustzijn gevallen oorspronkelijke beschavingen.

In bewustzijn gevallen oorspronkelijke beschavingen zijn in groten getale in veel matrix lagen aanwezig. Een onthutsend groot deel van oorspronkelijkheid is hier aanwezig en kan er op dit moment niet uit en zit er gevangen. Ook in die matrix lagen zijn controlelagen actief. Deze zijn er op uit de oorspronkelijke beschavingen zwaar te onderdrukken, onder controle te krijgen en te houden. Het is er hen alles aan gelegen om ook deze beschavingen in de matrix lagen te houden.

De gevallen oorspronkelijke beschavingen zitten hier al voor eonen lang gevangen in aardse tijd uitgerekend. Het gaat hier om beschavingen die van het grootste belang zijn voor het in evenwicht houden van bronwerelden ten aanzien van artificiële intelligenties buiten de matrix lagen om. Deze artificiële intelligenties buiten de matrix lagen om zijn zeer krachtig van omvang en zijn daar in staat oorspronkelijke beschavingen artificieel te maken. Deze beschavingen moeten de matrix lagen ingaan om hun oorspronkelijke kracht weer terug te vinden. Dit is voor hen zeer moeilijk omdat ook in de matrix lagen de artificiële intelligenties hen tot in de hoogste mate saboteren. Dit leidt tot nog een verdere bewustzijnsval van deze beschavingen. Het is ook voor hen van het grootste belang dat wij hier onze kracht terugvinden. Hiermee helpen wij hen om hun kracht terug te vinden en dus ook om het evenwicht in bronwerelden te herstellen.

Gevallen beschavingen in matrix lagen zijn essentieel ook voor iets anders, namelijk het behoud van de natuur hier op aarde. De natuur is een uitwerking van frequenties van oorspronkelijke beschavingen. Veel van deze beschavingen zijn geheel of gedeeltelijk aanwezig in één van de matrix lagen. De val van zo’n beschaving houdt ook in de val van de natuur. Er wordt dan ook alle mogelijke moeite gedaan om de natuur op aarde “overeind” te houden. Dit is dan weer belangrijk voor het in stand houden van het evenwicht van het oorspronkelijk bewustzijn op aarde. Zonder de natuur kan het oorspronkelijk bewustzijn hier niet bestaan.