Het belang van evenwichtige samenstelling

Convergenties zijn bijeenkomsten tussen welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden en vertegenwoordigers van groepen uit de verschillende machtsstructuren op deze wereld. Het gaat hier om leiders van geheime regeringen. Deze geheime regeringen sturen de voor ons zichtbare regeringen aan.

Voor de uitkomsten van deze convergenties is het belangrijk dat er sprake is van een evenwichtige samenstelling. Deze uitkomsten namelijk zijn van groot belang voor het behoud van de aarde, haar natuur en bewustzijn dat hierop leeft. Zonder evenwichtigheid is de uitkomst altijd ten nadele hiervan, iets wat nu altijd het geval is.