Het programmeren van mensen in persoonlijkheden en rollen

Een andere manier om de mens met het oorspronkelijke bewustzijn uit zijn scheppingskracht te houden is het programmeren in hem van persoonlijkheden en rollen. Op een wederom onvoorstelbare wijze komen er programma’s in ons terecht die ons van deze kracht afhouden. Het is de bedoeling wat wij deze persoonlijkheden en rollen leven die als het ware onze scheppingskracht moeten overrulen.

De persoonlijkheden en rollen zijn velerlei van aard. Te denken valt hierbij aan persoonlijkheden van een overheersende aard, van seksuele onderdrukking, van uitvoerende aard en ondergeschikt. Al deze rollen zijn per definitie bedoeld om mensen uit hun scheppingskracht te houden en hun scheppingskracht te overrulen. Ze zijn zo gewoon geworden, dat wij het eigenlijk niet meer zien. Omdat wij er zo gewoon aan zijn geworden, leven wij de regels van de matrix die de niet welwillende krachten voor ons hebben bepaald. Bereidheid tot zelfinzicht is de sleutel om hier uit te komen.

De persoonlijkheden in de mens zijn vaak zo krachtig dat wij ons ermee gaan identificeren en wij volledig vergeten wie wij eigenlijk zijn. De mate van identificatie met de persoonlijkheid bepaalt de kracht hiervan. Hoe meer iemand zich ermee identificeert, des te krachtiger de persoonlijkheid en de programma’s waaruit deze bestaat. Deze kracht kan zo sterk zijn, dat iemand kan gaan denken dat het een oorspronkelijke kracht is, terwijl dit niet zo is. Je zou dus kunnen zeggen dat er diverse krachten op aarde aanwezig zijn waarvan je zou kunnen denken dat het een oorspronkelijke kracht is, terwijl het tegenovergestelde het geval is. Het gaat hier om door de niet welwillenden nagebouwde krachten, gebaseerd op oorspronkelijke krachtvelden. Omdat het hier gaat om op oorspronkelijke velden gebaseerde en nagebouwde krachtvelden, kan iemand in verwarring raken en denken dat het zijn eigen, oorspronkelijke kracht is. Het stichten van verwarring is waar de niet welwillenden erg goed in zijn. Niets anders dan het stichten van verwarring is wat zij doen om ons op het verkeerde been te zetten. Zij doen dit om ons uit onze scheppingskracht te houden.

Een krachtige persoonlijkheid wil dus niet zeggen dat het hier gaat om een leven vanuit oorspronkelijke kracht. Leven vanuit oorspronkelijke kracht gaat over leven van binnenuit, vanuit een diep van binnen gevoelde kracht en stroming. Uiteraard gaat dit samen met velden vanuit oorspronkelijke werelden die dan in het lichaam aanwezig moeten zijn. Dit zijn bewustzijnsvelden die ooit de matrix in zijn gegaan. Deze velden zijn versnipperd geraakt en dat wat uiteindelijk nog over was, is hier op aarde aan een lichaam gekoppeld. Door op aarde ook allerlei technische mogelijkheden in te richten om velden bij mensen weg te trekken, is bij veel mensen hun oorspronkelijk bewustzijn verdwenen. De niet welwillenden, die dit dus doen, maken ook van dit overgebleven stuk bewustzijn gebruik om hun agenda door te voeren, namelijk inzetten voor hun eigen technologieën en de totale val van bewustzijn.

De totale val van bewustzijn is niet ver meer van ons vandaan: nog enkele tientallen jaren voor de boeg en het pleit is beslecht. Een onthutsend groot aantal mensen met oorspronkelijk bewustzijn is zich hier niet van bewust. Zo groot is het aantal dat het mogelijk moet zijn geweest het tij te keren als zij de bereidheid hadden gehad om zelfonderzoek te doen. Dit zelfonderzoek is echter voor de meeste mensen een stap te ver, afgeleid als zij zijn door de dingen in het dagelijkse leven, direct en indirect. Helaas valt het tij nu niet meer te keren. Voor kleine groepjes mensen blijft het nog steeds mogelijk hun oorspronkelijke kracht in zichzelf te ervaren en van daaruit te leven. Door dit te doen is het voor hen mogelijk hun oorspronkelijk bewustzijn de matrix te laten verlaten.