Hun technologieën

Wij leven in een technologische omgeving waarin de niet welwillende krachten zich hiervan overvloedig bedienen. Op een voor ons onvoorstelbare manier maken zij gebruik van door hun ontwikkelde technologieën om ons het leven af te zwakken. Niets weerhoudt hen ervan om ons uit onze scheppingskracht te halen en te houden. Niets weerhoudt hen ervan om die scheppingskracht in ons tot nul te reduceren.

Hun technologieën zijn zeer geavanceerd, zo geavanceerd dat het ook hier ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Niets gaan zij uit de weg om ons scheppingsvermogen te onderdrukken. Zijn gaan hiermee door tot onze val van bewustzijn volledig is doorgevoerd.

De door hun geproduceerde technologieën zijn van allerlei aard. In 9 van de 10 situaties zijn ze gebaseerd op oorspronkelijk bewustzijn. Zonder dit bewustzijn kan hun technologie niet bestaan. Van al hun technologieën is er één wel het meest bijzonder, namelijk die om de oorspronkelijke kracht te onderdrukken, zoals het plaatsen van nepvelden rondom de mens. Deze nepvelden zijn gebaseerd op oorspronkelijk bewustzijn en doen ons derhalve daaraan denken. Ze zijn echter statischer van aard en minder stromend. Het doet ons denken aan onze eigen velden, maar omdat ze statischer zijn en minder stromend, houden ze ons van onze scheppingskracht af. Het herkennen van onze scheppingskracht in ons is derhalve van essentieel belang om deze te kunnen onderscheiden van de nepvelden, de nepkracht.

Deze nepkracht, die je ook kunt zien als artificiële kracht, maakt onderdeel uit van het leven vanuit de persoonlijkheid. Artificiële kracht en persoonlijkheid gaan heel goed samen, omdat in de persoonlijkheid programma’s zitten die voor het leven vanuit artificiële kracht zorgen. Levend vanuit deze programma’s leef je per definitie vanuit deze nepkracht. Alles is de niet welwillenden eraan gelegen om ons in die nepkracht te houden. Het gehele leven op aarde is erop ingericht om ons dit te laten doen. Bereidheid tot zelfonderzoek en zelfinzicht is de sleutel om dit te doorbreken.

Het ontbreken van deze bereidheid is waar de heersers van de matrix op inspelen. Continu wordt er een aanslag gepleegd op het zelfvertrouwen van de mens. Onzekerheid is het gevolg waardoor de mens steeds zich laat afleiden door zaken buiten hemzelf, alle geënsceneerd door de houders van de matrix. Crisis op crisis wordt geënsceneerd. Het totaal van crises is zo groot, dat we de kluts kwijt zijn waar het nu daadwerkelijk om gaat. Crisis op crisis wordt door de niet welwillenden gecreëerd met als doel de volledige afleiding van de mens met het oorspronkelijke bewustzijn met als gevolg de volledige bewustzijnsval. Deze bewustzijnsval staat voor hen te boek als het ultieme doel om deze mens volledig onder controle te krijgen. Macht over hem is waar het voor hen om draait, en niets anders dan dat.