Oorspronkelijk bewustzijn en de agenda van de niet welwillende krachten

Het oorspronkelijk bewustzijn is in alle lagen van de matrix aanwezig en in bezit van de niet welwillende krachten. We kunnen er derhalve van uitgaan, dat alle kennis en inzichten, aanwezig in dit bewustzijn, daarmee ook in handen is van deze krachten, en door hen wordt gebruikt en misbruikt. Het omvat al het bewustzijn van alle beschavingen uit oorspronkelijke werelden.

Al het oorspronkelijk bewustzijn is hier om alle ervaringen die je kunt hebben in de matrix, hierin te integreren om vervolgens compleet de matrix te kunnen verlaten. Hier op aarde doen wij dat door zelfonderzoek en integratie van ervaringen. Wanneer dit klaar is, dan kan het bewustzijn de matrix verlaten door ontkoppeling van het lichaam. Daarom dat het de niet welwillende krachten er alles aan gelegen is om het lichaam te verstoren en te saboteren, om ervoor te zorgen dat het oorspronkelijk bewustzijn hier blijft. Zij maken er namelijk op allerlei manieren gebruik van.

Het oorspronkelijk bewustzijn is van levensbelang voor de niet welwillende krachten. Het gaat hen er namelijk om om gebruik te maken van dit bewustzijn voor eigen doeleinden. Ze verwerken het in hun technologieën om datzelfde bewustzijn weer tegen te werken. Door dit te doen blijft het bewustzijn dan ook in de matrix. Toch is en blijft het mogelijk dit bewustzijn uit de matrix te krijgen met behulp van technologieën van de welwillende allianties.

Technologieën van welwillende allianties zijn erop gericht om oorspronkelijk bewustzijn te redden. Dit redden houdt in het samenvoegen van door de bewustzijnsval versnipperd bewustzijn en het via specifieke technologieën de matrix uit loodsen. Teruggekomen in de oorspronkelijke wereld vindt er verdere zuivering plaats. Het is van essentieel belang om dit bewustzijn terug te halen naar de oorspronkelijke werelden om verdere plundering te voorkomen. Hoe minder bewustzijn hier aanwezig is, hoe zwakker het nog aanwezig bewustzijn waardoor meer mogelijkheden voor de duistere krachten om het in te nemen. Het is nog steeds mogelijk om oorspronkelijk bewustzijn geheel zuiver te houden in haar eigen wereld. Dit is dan ook niet vatbaar voor plundering.