Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen

  • July 29, 2020
150 150

Er is oorspronkelijk bewustzijn dat zich vrijelijk kan bewegen in een matrixlaag. In deze laag is geen sprake meer van draconische overheersing. Het is mogelijk dat er meer matrixlagen vrij komen van draconische bezetting. Dit hangt af van de kracht van het oorspronkelijk bewustzijn op aarde.

Deel dit artikel