Oorspronkelijk bewustzijn in matrixlagen

  • August 8, 2020
150 150

Oorspronkelijk bewustzijn kan op dit moment niet worden bevrijd in veel matrixlagen. De kracht van oorspronkelijk bewustzijn op aarde is bij lange na niet toereikend om tegenwicht te bieden aan de heersende krachten.

Deel dit artikel