Oorspronkelijk bewustzijn van buitengewoon grote waarde

  • October 18, 2020
150 150

Het oorspronkelijk bewustzijn is van buitengewoon grote waarde voor de heersers van de matrix als het gaat om het in stand houden van de matrixlagen.

Deel dit artikel