Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Gerrit Zalm
150 150

Oud-minister Gerrit Zalm is op diverse manieren betrokken bij verschillende geldstromen, niet volgens de wet. Het betreffen hier gelden die te maken hebben met drugs en andere zaken binnen de onderwereld. Tevens is hij op de hoogte van meerdere duistere financiële transacties, gericht op financiering van opdrachten richting de onderwereld. Het betreffen opdrachten van de…

Corona crisis
150 150

De Corona crisis is geënsceneerd om het mensen moeilijk te maken om in verbinding te zijn met elkaar. Tevens is het gecreëerd vanuit financiële belangen, zoals het verrijken van overheden en gerelateerde bedrijven en het verarmen van mensen. Ook is er sprake van een stukje bewustzijnsval, dat wil zeggen dat er bij een percentage van…

Pandemie
150 150

Een pandemie wordt gekenmerkt door een zelfde verstoring in het lichaam van de mens. Door de eeuwen heen is er sprake geweest van pandemieën zoals pest en cholera. Hierbij was sprake van een zelfde verstoring. Hier is tijdens de Corona crisis geen sprake van. Het gaat om verschillende verstoringen die worden versterkt door de matrix…

Verstoringen
150 150

Door de eeuwen heen is er continu sprake van het aanzetten van verstoringen in lichamen van mensen. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, spreekt men van een pandemie.

Versterkte verstoringen
150 150

Nog steeds zorgt de matrix technologie voor het versterken van verstoringen in lichamen van mensen en voor het aanzetten van nieuwe verstoringen, waarbij het mogelijk is dat deze ook versterkt worden. Dit heeft te maken met machts- en krachtverhoudingen in matrixlagen. Op aarde loopt dit parallel aan de Corona crisis. Door betreffende verhoudingen is het…

Licht positieve gestemdheid
150 150

De licht positieve gestemdheid aangaande mogelijke versoepelingen van Corona maatregelen is afkomstig van controlelagen van de VVD. Zij willen hiermee wederom een verwachting creëren bij het volk.

Hologrammen en tijdslijnen
150 150

De matrix technologie bestaat uit voor ons ontelbare aantallen hologrammen. Deze hologrammen bevatten het heden en het verleden. Het verleden wordt bepaald door getallen van jaren, maanden en dagen. Deze verzameling van getallen noemen wij tijd en tijdslijnen. Tijdslijnen zijn opgebouwd uit codes. Een hologram is een verzameling van codes. Tijdslijnen komen in alle hologrammen…

Schijnwerelden overheid
150 150

De schijnwerelden van de overheid worden aan ons gepresenteerd als hebbende plaatsgevonden in het verleden. De vraag is of dit verleden daadwerkelijk heeft bestaan.

Overheid als schijnwereld
150 150

De overheid heeft zichzelf voor eeuwen lang als schijnwereld neergezet. Dit is mogelijk door machts- en krachtverhoudingen in matrixlagen. Deze schijnwereld wordt tot op de dag van vandaag in de boeken aan ons gepresenteerd.