Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Overheid als schijnwereld
150 150

Door machts- en krachtverhoudingen in matrixlagen is het mogelijk dat de overheid zich als een schijnwereld presenteert.

Schijnwereld door overheid
150 150

De schijnwereld die via de media door de overheid wordt neergezet, bevat veel besmette codes van waarheid.

Shapeshiften
150 150

Shapeshiften door reptillianen vindt plaats met behulp van speciale matrix technologie. Deze zorgt ervoor dat een mensenlichaam wordt omgezet in die van een reptilliaan zonder dat de lichaamsfuncties veranderen of stoppen. Aanwezigen moeten aangesloten zijn op speciale technologie om het shapeshiften te kunnen zien gebeuren.

Geen gevoel
150 150

Mensen met reptilliaans bewustzijn hebben geen gevoel. Het in hen aanwezig zijn van minder besmette reptilliaanse codes laat ons denken dat zij gevoel hebben. Het in de Britse media continu benadrukken van de gevoelens van Elizabeth is gebaseerd op mind control beleid.

Matrix ivf technologie
150 150

Er is sprake in de matrix van ivf technologie, waarbij op veel verschillende manieren wordt gemanipuleerd met het zaad en de eicel vlak voor of na de conceptie. Dit wordt om verschillende redenen gedaan. Enkele daarvan zijn het meer vast zetten van het oorspronkelijk bewustzijn en het manipuleren van het denken.

Kinderen van Britse vorsten
150 150

Kinderen geboren in Britse vorstenhuizen zijn over het algemeen niet van de ouders zoals aan ons wordt gepresenteerd. De kinderen van Elizabeth zijn niet van haar en van Philip. Zij hebben andere biologische ouders. De matrix technologie voorziet erin dat zij wel uiterlijke kenmerken hebben van vooral Elizabeth. Dit werd zo gedaan vanwege de zwaarte…

3 lagen van satanisme
150 150

Er zijn grofweg 3 lagen van satanisme wereldwijd. Dit heeft te maken met de indeling van landen, vallend onder de hoogste draconische orde, de 1e hoogste draconische groep en 2e hoogste draconische groep. Onderling zijn er veel connecties middels tussenlaagjes.

Heel weinig weten het
150 150

Iets meer dan 1% van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is op de hoogte van het satanisme binnen het Engels koningshuis. Ongeveer 2% is van het satanisme op de hoogte gesteld en ontkent het.

William en Harry
150 150

William en Harry zijn op de hoogte van het reptilliaans bewustzijn van de oudere generatie van het Engels koningshuis en van het satanisme in deze generatie. Omdat zij onder mind control staan, zijn zij niet in staat erover te spreken.