Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Controlelagen
150 150

Er zijn vele controlelagen in de buitenste lagen van de matrix.

Controlelagen
150 150

De zwaarste controlelagen zitten in laag 1 van de matrix.

Controlelaag
150 150

Winston Churchill was gekoppeld aan een draconische controlelaag.

Controlelagen
150 150

In de binnen-aarde zetelen controlelagen.

Controlelagen
150 150

Er zijn controlelagen met veel cyborg beschavingen.

India
150 150

India is een heel belangrijk land vanwege de ligging in de matrixlagen.

Controlelagen
150 150

De Sovjet-Unie had vele controlelagen.

Controlelagen
150 150

Controlelagen zijn gekoppeld aan machtsstructuren.

Controlelagen
150 150

Er zijn vele controlelagen per matrixlaag.