Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat geld in beheer bij liefdadigheidsinstellingen besteed mag worden aan eigen onderhoud.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat geld afkomstig van liefdadigheidsinstellingen besteed mag worden aan eigen vakanties of die van gerelateerde bloedlijnen.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat zij geld van liefdadigheidsinstellingen die in hun beheer zijn, besteed mag worden voor eigen doeleinden zoals exclusieve feestjes.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat geld dat in beheer is bij liefdadigheidsinstellingen waar zij een functie in bekleden, gebruikt mag worden voor eigen doeleinden, zoals kleding.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat het geld van liefdadigheidsfondsen direct en indirect ingezet mag worden voor eigen doeleinden, zoals het onderhoud van paleizen.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat het geld van liefdadigheidsinstellingen gebruikt mag worden voor eigen doeleinden, zoals vakanties en vakantiehuizen.

Het Koninklijk Huis en liefdadigheidsinstellingen
150 150

Het koninklijk huis en het Vaticaan zijn van mening dat zij alle recht hebben op gelden, ontvangen van organisaties die zich inzetten voor liefdadigheid.

Elizabeth
150 150

Koningin Elizabeth staat aan het hoofd van het koninklijk huis en is daarmee de hoogste Reptilliaanse leider van de wereld.

Het koninklijk huis van het VK
150 150

Het koninklijk huis van het Verenigd Koninkrijk en de Gemenebest is in de ogen van Reptilliaanse dynastieën buitengewoon belangrijk om de aarde te besturen.