Oorspronkelijk Bewustzijn en Onderdrukking

Mind control en andere voor mensen met oorspronkelijk bewustzijn onderdrukkende onderwerpen komen op deze website aan bod. Het is ontegenzeggelijk onthutsend wat er allemaal op dit gebied plaatsvindt. Deze website geeft een beeld van de manieren waarop niet welwillende krachten het oorspronkelijk bewustzijn op de aarde onderdrukken. Het gaat over allerlei geheime zaken die achter de schermen blijven en absoluut voor ons verborgen gehouden moeten worden. Met andere woorden het gaat over onderwerpen die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Deze website geeft een inkijk in de belangrijkste onderwerpen die hierop van toepassing zijn.

Binnen-aarde en hoge frequentie
150 150

De binnen-aarde is van oorsprong een heel mooi gebied met rijke natuur van hoge frequentie. Zij vindt haar oorsprong in een tijd dat de aarde is gecreëerd en nog niet was geïnvaseerd. Deze invasie begon enkele jaren later. Met andere woorden de hoge frequentie is nog aanwezig in de binnen-aarde, ervan uitgaande dat alles er nog…

Mark Rutte en ontevredenheid over hem
150 150

Mark Rutte is ervan overtuigd dat hij het heel goed doet in de publieke opinie. Het tegendeel is echter waar. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking wil hem niet terug als minister-president. Dit heeft te maken met zijn aanpak van de Corona crisis die ertoe heeft geleid dat heel veel Nederlanders het financieel…

Mark Rutte en de gevolgen van zijn ego
150 150

Mark Rutte is heel blij met zichzelf. Zijn ego is zo groot dat hij niet doorheeft dat zijn omgeving anders over hem denkt dan hijzelf. Dit heeft tot gevolg dat hij nagenoeg onbenaderbaar is geworden voor zijn ministers en zijn staf. Dit heeft weer tot gevolg dat hij een eiland is geworden in zijn werkomgeving. …

Mark Rutte en zijn aanleg voor mind control
150 150

Mark Rutte heeft in zijn voorouderlijke lijnen meerdere mind controllers zitten. Dit zijn mensen die uitermate bekend zijn met het programmeren van de neurologie van de mens in persoonlijkheden en rollen. Rutte weet dat en hij beheerst het zelf ook in grote mate op een bepaalde manier. Hij zelf is echter geen mind controller. Dit…

Donald Trump en zijn presence
150 150

Donald Trump is van mening dat hij het heel goed doet als President van de Verenigde Staten. Hij denkt dan ook dat zijn volk dat ook vindt. Het tegendeel is echter waar. Meer dan de helft van de bevolking van de VS vindt dat hij het juist heel erg slecht doet. Dit heeft te maken met het…

Belangrijke plekken op aarde vanwege grondstoffen
150 150

De Zuidpool is als gebied heel erg in trek bij politici van West-Europese landen als het gaat om de verdeling van grondstoffen die daar aanwezig zijn, bijvoorbeeld ertsen en olie. Deze grondstoffen zijn heel belangrijk voor de wereldeconomie. Het Bruto Nationaal Product van vele landen hangt hiervan af. Daarom dat landen als Saoedi-Arabië en Jemen…

Strijd controlelagen over bezit Zuidpool
150 150

De Verenigde Staten van Amerika hebben als eigenschap dat zij een tegenwicht zijn voor de Europese politiek in het algemeen, en die van West-Europa in het bijzonder. Dit heeft ermee te maken dat de politiek van de VS andere controlelagen kent dan die in West-Europa. Bij de VS gaat het om andere cyborg beschavingen en andere…

Rutte en geen communicatie naar zijn ministers
150 150

Minister-President Mark Rutte is heel tevreden met zichzelf als het gaat om zijn leiding over het huidige kabinet. Zijn ministers daarentegen zijn niet tevreden met zijn leiding en willen dit eigenlijk wel naar buiten brengen. Ze zijn echter contractueel gebonden aan geheimhouding tot aan hun dood. Dit houdt in zwijgplicht naar iedereen in hun omgeving,…

Rutte en de geheimhouding van zijn ministers
150 150

Minister-President Mark Rutte is van mening dat hij het heel goed heeft gedaan in zijn 3 kabinetten. Hij denkt dan ook dat zijn ministers van het huidige kabinet dit ook vinden. Het tegendeel is waar. Bijna drie kwart van hen is van mening dat hij het heel slecht heeft gedaan, vooral ten tijde van de…