Satanisme in de Nederlandse politiek

In de Nederlandse politiek is er sprake van veel duistere activiteiten op het gebied van satanisme. Veel politici en hoge ambtenaren zijn hiervan op de hoogte. Het gaat om het actief deelnemen aan satanische rituelen waarbij er sprake is van het doden van kinderen en volwassenen door middel van van tevoren bedachte rituele handelingen. Veel politici en hoge ambtenaren hebben in de loop der jaren hieraan meegedaan.

Het meedoen aan satanische rituelen is voor een politicus een blijk van onderscheiding. Je behoort dan bij de top van de elite, de hoogste laag van de Nederlandse machtsstructuren. Bijna alle minister-presidenten hebben eraan deelgenomen, evenals leden van het koninklijk huis.

Satanische rituelen vinden wereldwijd plaats. De deelnemers hieraan hebben mensenoffers als voeding nodig om hun lichaamsstructuur in stand te houden. Zonder deze voeding raakt het lichaam in verval en komt het te overlijden.

Diverse hooggeplaatsten in de Nederlandse politiek reizen de wereld rond om deel te nemen aan satanische rituelen. Zij doen dit samen met vele leiders van andere landen. Hierdoor weten zij van elkaar dat zij meedoen aan iets wat absoluut niet zou worden geaccepteerd door de bevolking van hun land. Hiermee zijn ze chantabel geworden.

Mark Rutte is door de hoogste draconische orde, gezeteld in laag 1 van de matrix, aangewezen als master chanteur op aarde. Dit houdt in dat hij bijna alle regeringsleiders chanteert vanwege hun geheimen, waaronder het meedoen aan satanische rituelen. Mark Rutte vervult zijn rol als master chanteur met verve en heeft een organisatie ingericht om zijn rol uit te kunnen voeren. Deze organisatie bevat zo’n 1000 werknemers.

Satanische rituele bijeenkomsten vereist veel organisatie. In Nederland zijn hierbij ook zo’n 1000 mensen bij betrokken. Deze mensen zijn voor een deel werkzaam in de politiek. Het ministerie van Justitie bevat een afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van Nederlandse hooggeplaatsten die deelnemen aan satanische rituelen.