Toelage Corona crisis

  • May 4, 2021
150 150

Minister Koolmees heeft een oproep gedaan om toelagen, waar men recht op heeft, aan te vragen.

Veel mensen hebben aanvraag gedaan op een toelage die is afgewezen. Dit heeft te maken met willekeur.

Deel dit artikel