Waarom het belangrijk is om dit weer terug te claimen

Door het oorspronkelijk bewustzijn terug te claimen vanuit ons lichaam hier op aarde en in te laden, kunnen we het weer mee terugnemen naar onze oorspronkelijke werelden. Hiermee verdwijnt het dan ook in alle matrix lagen.

In het bewustzijn zijn dan alle ervaringen in alle matrix lagen geïntegreerd. Je zou kunnen zeggen dat de matrix ervaringen in de oorspronkelijkheid zijn opgenomen. Op deze manier verdwijnen dan ook de controle lagen in alle matrix lagen. Deze lagen namelijk kunnen alleen maar bestaan vanwege het oorspronkelijk bewustzijn.

Het oorspronkelijk bewustzijn is afkomstig uit vele bronwerelden, van vele bronbeschavingen. Deze beschavingen bestaan alleen maar uit oorspronkelijk bewustzijn. Dit bewustzijn bevat alleen analoge codes. Bewustzijn in de matrix bevat analoge en digitale codes. Digitaal wil zeggen artificieel, op basis van bronbewustzijn gecreëerd nep bewustzijn. We hebben het dan over digitale velden waarin broncodes zijn opgenomen. Deze broncodes op hun beurt zijn samengevoegd met digitale codes, zodanig dat ze met elkaar samenwerken. Hoe meer digitale codes je in je velden hebt zitten, des te minder bronbewustzijn in je aanwezig is. Door waarneming beperk je de hoeveelheid digitale codes in je velden. Digitale codes zijn per definitie artificieel, dus beperkend voor de stroming in jezelf. Stroming die nodig is om je creatiekracht hier op aarde neer te zetten. Hoe meer analoge codes in jezelf, des te meer stroming en des te meer creatiekracht.

In digitale codes kan tegenwerkende kracht aanwezig zijn. Tegenwerkend wil hier zeggen het tegenwerken van oorspronkelijke creatiekracht en het meewerken aan het leven vanuit de persoonlijkheid. Het leven vanuit de persoonlijkheid dat de duistere krachten heel graag willen dat wij doen om ons creëren te voorkomen. Analoge codes daarentegen werken mee aan het creëren vanuit oorspronkelijke kracht en dragen hieraan bij. Analoge codes worden geproduceerd door technologieën van welwillende allianties die meedraaien in de algemene matrix software en hardware. Artificiële technologieën dus die ontwikkeld zijn door welwillende allianties die technologisch zeer geavanceerd zijn. Daarbij kunnen we zeggen meer dan de cyborg krachten.