Welke onderwerpen komen aan bod

  • Politieke onderwerpen
  • Interplanetaire relaties
  • Wie drukt er op de knoppen, wat is de geheime aansturing van de zichtbare regeringsleiders

Convergenties vinden plaats in alle lagen van de matrix en in alle machtsstructuren van alle lagen van de matrix. Per matrix laag zijn er meerdere laagjes te onderscheiden. Per laagje is een dubbele machtsstructuur aanwezig. Per dubbele machtsstructuur zijn op zijn minst 2 convergenties vastgesteld. Een convergentie bestaat uit de belangrijkste bewustzijnsvormen van de niet welwillende krachten van zo’n laagje, die in de meerderheid zijn. Van de welwillende allianties schuiven bewustzijnsvormen aan die, als zo’n laagje in evenwicht zou zijn, voldoende tegenwicht zouden geven aan de niet welwillenden. De meeste laagjes en lagen zijn in handen van de niet welwillende krachten. Ook zijn er laagjes en lagen in meer of mindere mate in handen van de welwillende allianties. Ook hier vinden convergenties plaats waarbij de welwillende bewustzijnsvormen in de meerderheid zijn. Het is van belang om te realiseren dat er hier sprake is van een minderheid binnen het totaal van matrix lagen en laagjes.

Convergenties zijn van uitermate belang omdat hierin zaken worden besproken die alleen maar betrekking hebben op het oorspronkelijk bewustzijn. Alles is eraan gelegen om dit bewustzijn uit de matrix lagen te krijgen. Redenen hiervoor zijn: vrijmaken van onderdrukking, ontsmetting van het bewustzijn als het terug is in de oorspronkelijke wereld. Uiteindelijk is het doel om al het bewustzijn uit de matrix lagen te bevrijden. Het is van uitzonderlijk groot belang om ons te realiseren dat gedurende het bestaan van de matrix lagen, er nauwelijks bewustzijn is teruggekeerd. Dit geeft wel aan hoe groot de kracht is van de niet welwillenden. Hun artificiële kracht valt niet te onderschatten. Alles is hen eraan gelegen het oorspronkelijk bewustzijn in hun eigendom te hebben en te houden. Geen enkel bewustzijn ontkomt hieraan, niemand uitgezonderd.

Convergenties hebben als doel om gezamenlijke statements te maken op het gebied van bewustzijn in het algemeen en oorspronkelijk bewustzijn in het bijzonder. Het betreft hier uitspraken over de mate waarop mind control op aarde en in andere lagen van de matrix wordt toegepast. Hoe meer mind control er wordt toegepast, des te moeilijker het wordt om eigen creatiekracht in te zetten. Daarom is het van het grootste belang dat mind control zo weinig mogelijk wordt toegepast. Dit hangt af van de kracht van het oorspronkelijk bewustzijn.

Het fenomeen convergenties bestaat al uitzonderlijk lang, namelijk vanaf de eerste val van bewustzijn.